Česká pedagogická společnost

Aktuality

 

Přístupy k integraci vzdělávacích obsahů z pohledu oborových didaktik

19. 05. 2024 – Dovolte, abychom Vás jménem prof. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed., vedoucího Institutu výzkumu školního vzdělávání a proděkana pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, a doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D., děkanky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pozvali na oborovědidaktickou konferenci, zaměřenou na výzvy spojené s integrací vzdělávacích obsahů, kterou pořádá Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Těžiště konference bude spočívat v představení a diskusi vybraných přístupů obsahově integrované výuky s důrazem na obory STEM. Konference nabídne prostor pro prezentaci, sdílení a (z)hodnocení teoretických modelů, empirických poznatků i praktických zkušeností s obsahovou integrací v rámci STEM, Science, CLIL apod.

Konference se bude konat 20. 6. 2024 od 10:00 do 16:00 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Program bude průběžně zveřejňován na webových stránkách Institutu výzkumu školního vzdělávání (https://ivsv.ped.muni.cz). Přihlašování bude spuštěno v polovině května.

V dopoledním plénu zazní vyžádané referáty a odpoledne bude dán prostor pro kratší (10 minut vč. diskuse) individuální příspěvky účastníků. Máte-li zájem o individuální příspěvek v odpoledním bloku, pošlete do 10. 6. 2024 na e-mail tjanik@ped.muni.cz název příspěvku a jeho krátkou anotací (cca 150 slov). Žádoucí jsou nejen výzkumné zprávy, ale také zkušenosti z praxe a inovativní přístupy k integraci vzdělávacích obsahů.

 

Výchova v přírodě - workshop

08. 03. 2024 – Pozvánka na workshop

KDY?
4. 4. 2024

KDE?
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN?
Akademické pracovníky, studenty a odborníky z praxe, kteří se zajímají o využití přírodního prostředí jako nástroje pro vzdělávání a rozvoj.

PROČ SE ZÚČASTNIT?
Mezioborová spolupráce: Workshop představuje výjimečnou příležitost pro akademické pracovníky, studenty a odborníky z praxe k navázání kontaktů, výměně zkušeností a sdílení osvědčených postupů v oblasti výchovy v přírodě.
Inovace ve vzdělávání: Prozkoumáme nové přístupy a metody využívání přírody jako edukačního nástroje, s cílem maximalizovat její potenciál pro rozvoj a učení.
• Reflexe a růst: Společně analyzujeme výhody a potenciální rizika spojená s využíváním přírodního prostředí ve vzdělávání, což nám umožní nalézt vyvážené a efektivní strategie pro praxi.
• Sdílení a síťování: Vytvoříme prostředí, kde se můžete inspirovat, navázat nové profesní vztahy a sdílet vaše zkušenosti a perspektivy s ostatními účastníky.

CO WORKSHOP NABÍZÍ?
Stimulující prezentace odborníků z různých oblastí, které poskytnou podněty pro následné diskuse.
Práci v malých skupinách s důrazem na tvůrčí myšlení, otevřenou výměnu názorů a rovnost účastníků.
Možnost podílet se na vytvoření souboru doporučení a strategií pro efektivnější využití přírody ve vzdělávacím procesu.

 

Didaktika jako „design science“: Výzvy spojené s tvorbou učebních prostředí

21. 10. 2023 – Dovolte, abychom Vás pozvali na oborovědidaktickou konferenci zaměřenou na výzvy spojené s tvorbou učebních prostředí.

Konference se bude konat 7. 12. 2023 od 10:00 do 16:00 na Pedagogické fakultě MU v Brně.

Další ze seriálu oborovědidaktických konferencí si klade za cíl ukázat, že tvorba učebního prostředí je odborným problémem, který spadá do oblasti didaktiky a který neradno podcenit. Konference nabízí prostor pro prezentaci, sdílení a (z)hodnocení teoretických modelů, empirických poznatků i praktických zkušeností s tvorbou učebních prostřední nejrůznějšího druhu. Zkrátka všeho, co člověku přijde na mysl, když se řekne: Didaktika jako „design science“.

Program bude průběžně zveřejňován na DiWiWebu (http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference). V dopoledním plénu (10:00-12:00) zazní 3 vyžádané referáty. Odpoledne (13:00-15:00) pořadatelé konference nabízejí možnost prezentovat tematicky související příspěvek (délka příspěvku nepřesáhne 10 minut a dalších 5 minut bude věnováno diskusi) - zařazeny mohou být nejen výzkumné zprávy, ale také zkušenosti z praxe a zajímavé a inovativní přístupy k tvorbě učebního prostředí. Pokud byste možnost takového vystoupení zvažovali, napište e-mail s názvem příspěvku a jeho krátkou anotaci (cca 300 slov) na: tjanik@ped.muni.cz.

Přihlašování je online do 1. 12. 2023 zde: https://is.muni.cz/go/h2bdc3

Vstup na konferenci je zdarma.

Na setkání se těší

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
vedoucí institutu výzkumu školního vzdělávání

a

Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.
předseda brněnské pobočky ČPdS

 

Pedagogická orientace hledá nového vedoucího redaktora

15. 06. 2023 – Rádi bychom touto cestou informovali, že Hlavní výbor České pedagogické společnosti hledá zájemce o práci v redakci časopisu Pedagogická orientace pro funkční období 2024-2027, včetně zájemců o roli vedoucího redaktora / vedoucí redaktorky. Více informací naleznete zde.

 

Národní konvent o vzdělávání

03. 06. 2023 – Národní konvent o vzdělávání je diskusní platformou pro otevřený dialog zástupců politické a odborné veřejnosti o návrzích změn ve školství. Jeho cílem je formou pravidelně svolávaných setkání nabídnout možnost relevantním partnerům být součástí vytváření vzdělávací politiky České republiky.

Předsednictvo Konventu tvoří čestný předseda (prezident republiky), čestní místopředsedové (předseda senátu, předseda poslanecké sněmovny, místopředseda poslanecké sněmovny), výkonný předseda (1. místopředseda senátu), výkonný místopředseda (předseda senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice) a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Členy konventu jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednání Konventu by měla probíhat zpravidla jednou měsíčně prezenční formou na půdě senátu a pro veřejnost budou vysílána způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Česká pedagogická společnost byla přizvána do Konventu a jejím stálým delegátem bude doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Plánované termíny a témata jednání:

23.6.2023 - 1. jednání Konventu - téma: Dodatek Strategie 2030+

8.9.2023 - 2. jednání Konventu - téma: Elektronizace přijímacího řízení na SŠ

prosinec 2023 - 3. jednání Konventu - téma: Reforma povinné školní docházky

únor 2024 - 4. jednání Konventu - téma: Vysoké školy, personální management VŠ a studentské půjčky

jaro 2024 - 5. jednání - téma: Fond vzdělávací infrastruktury

 

Zážitková pedagogika v edukačních a sociálních souvislostech

07. 09. 2022 – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra pořádá 3. 11. 2022 šestý ročník konference Zážitková pedagogika v edukačních a sociálních souvislostech. Konference se koná pod záštitou České pedagogické společnosti (Sekce pedagogiky volného času), Asociace vysokoškolských poradců a Českomoravské psychologické společnosti a ve spolupráci s European Network of Sports Academies. Bližší informace na: https://vstvs.palestra.cz/mezinarodni-vedecka-konference-zazitkova-pedagogika-v-edukacnich-a-spolecenskych-souvislostech

 

Sjezd České pedagogické společnosti 17. 3. 2022

07. 03. 2022 – Zveme všechny členky a členy České pedagogické společnosti na sjezd Společnosti, který proběhne on-line formou dne 17. března v čase od 14.30 do cca 17.00. Odkaz na registrační formulář je k dispozici níže.

Registrace na Sjezd ČPdS 17. 3. 2022 (formulář)