Česká pedagogická společnost

Aktuality

 

Chirurg jako specifická pomáhající profese: příklad mezioborové spolupráce

25. 11. 2023 – Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně s podporou zlínské pobočky ČPdS vás zvou na rozpravu nad knihou s autorem prof. PhDr. Vlastimilem Švecem, CSc. a jeho hosty.

Akce proběhne 18. prosince 2023 od 16 hod. ve Studentském klubu U18. Na akci je nutné se registrovat na mail organizátorky PhDr. Mgr. Bc. Barbory Pliskové, Ph.D. (bpliskova@utb.cz).

 

Didaktika jako „design science“: Výzvy spojené s tvorbou učebních prostředí

21. 10. 2023 – Dovolte, abychom Vás pozvali na oborovědidaktickou konferenci zaměřenou na výzvy spojené s tvorbou učebních prostředí.

Konference se bude konat 7. 12. 2023 od 10:00 do 16:00 na Pedagogické fakultě MU v Brně.

Další ze seriálu oborovědidaktických konferencí si klade za cíl ukázat, že tvorba učebního prostředí je odborným problémem, který spadá do oblasti didaktiky a který neradno podcenit. Konference nabízí prostor pro prezentaci, sdílení a (z)hodnocení teoretických modelů, empirických poznatků i praktických zkušeností s tvorbou učebních prostřední nejrůznějšího druhu. Zkrátka všeho, co člověku přijde na mysl, když se řekne: Didaktika jako „design science“.

Program bude průběžně zveřejňován na DiWiWebu (http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference). V dopoledním plénu (10:00-12:00) zazní 3 vyžádané referáty. Odpoledne (13:00-15:00) pořadatelé konference nabízejí možnost prezentovat tematicky související příspěvek (délka příspěvku nepřesáhne 10 minut a dalších 5 minut bude věnováno diskusi) - zařazeny mohou být nejen výzkumné zprávy, ale také zkušenosti z praxe a zajímavé a inovativní přístupy k tvorbě učebního prostředí. Pokud byste možnost takového vystoupení zvažovali, napište e-mail s názvem příspěvku a jeho krátkou anotaci (cca 300 slov) na: tjanik@ped.muni.cz.

Přihlašování je online do 1. 12. 2023 zde: https://is.muni.cz/go/h2bdc3

Vstup na konferenci je zdarma.

Na setkání se těší

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
vedoucí institutu výzkumu školního vzdělávání

a

Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.
předseda brněnské pobočky ČPdS

 

Pozvánka na konferenci

04. 08. 2023 – Členové Královehradecké pobočky ČPdS Vás srdečně zvou na XXVII. mezinárodní vědeckou konferenci SOCIALIA: Sociálně pedagogická analýza současné rodiny, která se uskuteční 11.-12. 10. 2023 na Univerzitě Hradec Králové. Letošní ročník je zaměřen na sociálně pedagogickou analýzu současné rodiny, a navíc je věnován významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc. Kromě klasických sekcí se můžete těšit na plenární diskusi, účast odborníků z praxe i pestrý doprovodný program. Více informací na webových stránkách konference: https://www.socialia.cz/.

 

Pedagogická orientace hledá nového vedoucího redaktora

15. 06. 2023 – Rádi bychom touto cestou informovali, že Hlavní výbor České pedagogické společnosti hledá zájemce o práci v redakci časopisu Pedagogická orientace pro funkční období 2024-2027, včetně zájemců o roli vedoucího redaktora / vedoucí redaktorky. Více informací naleznete zde.

 

Národní konvent o vzdělávání

03. 06. 2023 – Národní konvent o vzdělávání je diskusní platformou pro otevřený dialog zástupců politické a odborné veřejnosti o návrzích změn ve školství. Jeho cílem je formou pravidelně svolávaných setkání nabídnout možnost relevantním partnerům být součástí vytváření vzdělávací politiky České republiky.

Předsednictvo Konventu tvoří čestný předseda (prezident republiky), čestní místopředsedové (předseda senátu, předseda poslanecké sněmovny, místopředseda poslanecké sněmovny), výkonný předseda (1. místopředseda senátu), výkonný místopředseda (předseda senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice) a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Členy konventu jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednání Konventu by měla probíhat zpravidla jednou měsíčně prezenční formou na půdě senátu a pro veřejnost budou vysílána způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Česká pedagogická společnost byla přizvána do Konventu a jejím stálým delegátem bude doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Plánované termíny a témata jednání:

23.6.2023 - 1. jednání Konventu - téma: Dodatek Strategie 2030+

8.9.2023 - 2. jednání Konventu - téma: Elektronizace přijímacího řízení na SŠ

prosinec 2023 - 3. jednání Konventu - téma: Reforma povinné školní docházky

únor 2024 - 4. jednání Konventu - téma: Vysoké školy, personální management VŠ a studentské půjčky

jaro 2024 - 5. jednání - téma: Fond vzdělávací infrastruktury

 

Česko-slovenská studentská vědecká konference v didaktice informatiky

06. 05. 2023 – Olomoucká pobočka ČPdS zve na Česko-slovenskou studentskou vědeckou konferenci v didaktice informatiky, která dává příležitost studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia prezentovat vlastní vědecké a odborné práce z oblasti vyučování informatiky. Cílem prací má být zkvalitnění vyučování informatiky, případně jiných předmětů (v mateřských, základních a středních školách) prostřednictvím použití moderních digitálních technologií. Konference proběhne 20. června 2023. Více informací naleznete zde:
https://www.pdf.upol.cz/ktiv/veda/c-s-svk-di-2023/

 

Připojení se ke stanovisku odborné veřejnosti k novele zákona č. 563/2004 Sb.

30. 01. 2023 – Česká pedagogická společnost se připojila ke Stanovisku odborné veřejnosti k novele zákona o pedagogických pracovnících. Více zde:
https://medium.seznam.cz/clanek/milan-duchacek-stanovisko-odborne-verejnosti-k-novele-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-2452

Monotematické číslo Pedagogické orientace k danému tématu je dostupné zde:
https://journals.muni.cz/pedor/issue/view/2316/633

Článek v časopisu Pedagogika je dostupný zde:
https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/1912

Stanovisko České konference rektorů je dostupné zde:
https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/stanovisko-ckr-k-novele-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

Doporučujeme k přečtení také texty dr. Milana Ducháčka z Technické univerzity v Liberci:
https://medium.seznam.cz/clanek/milan-duchacek-proc-chteji-poslanci-a-senatori-privatizovat-univerzitni-pripravu-ucitelu-2423

https://medium.seznam.cz/clanek/milan-duchacek-stanovisko-odborne-verejnosti-k-novele-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-2452

Další texty zde:
https://www.pedagogicke.info/2023/01/filip-sara-budouci-ucitele-budou.html

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-dekani-trvaji-na-pozadavku-neotevirat-ucitelskou-profesi-nepedagogum-napsali-otevreny-dopis-40421494

https://www.syri.cz/experti-kritizuji-novelu-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/02/pedagogicti-pracovnici-slibenych-130.html

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/03/ucitelske-platy-pokles-misto-garance.html

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/03/zruseni-garance-financi-na-platy.html

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/03/realne-platy-pedagogu-se-propadly-na.html

https://sarkozi.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=800203

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/04/kulaty-stul-k-novele-zakona-o.html

https://www.pedagogicke.info/2023/04/jana-berkovcova-cely-tento.html

https://sarkozi.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=801139

V pátek 21. 4. 2023 byla poslaneckou sněmovnou schválena novela příslušného zákona - opoziční pozměňovací návrhy neprošly, koaliční pozměňovací návrhy prošly. Schválen byl i pozměňovací návrh, který omezuje, kdo může pořádat DPS (mohou to být kromě VŠ i neziskové organizace a firmy, ale jen pod patronátem VŠ). Paragraf 9a v novele zůstal celý beze změn a prošel pozměňovací návrh, který z garance financí na platy pedagogických pracovníků udělal "paskvil", který nelze vypočítat, takže stejně jako dosud o objemu financí na platy ve školství bude rozhodovat částka uvedená v zákoně o státním rozpočtu na daný rok a garantovat se bude nadále jen tarifní část platu uvedená v platových tabulkách.

Projednání novely školským výborem senátu proběhlo 30. května 2023 bez doporučení pozměňovacíh návrhů. Senát projednal novelu zákona 1. června 2023 a ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou jej schválil. Novelu 7. 6. 2023 podepsal prezident republiky.

Některé z organizací, které proti sporným bodům novely vystupovaly, se hodlají obrátit na kancelář prezidenta republiky a předložit mu argumenty, které poukazují na ta místa novely, která mohou do budoucna přinést různé typy problémů.

 

Udílení čestného členství PaedDr. Martě Holasové, Ph.D.

05. 12. 2022 – Zveme Vás co nejsrdečněji na udílení čestného členství v České pedagogické společnosti PaedDr. Martě Holasové, Ph.D. (dříve Rybičkové). Slavnostní akt se bude konat před začátkem oborově didaktické konference konané 15. 12. 2022, a to v 9:30 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Poříčí 7/9, místnost RUV). Aby se předání mohli zúčastnit i nebrněnští kolegové a kolegyně, byla zřízena i schůzka na MS Teams, na kterou se dostanete kliknutím zde.

 

Specifika profese logopeda v pozici ředitele

22. 11. 2022 – Jménem předsedy brněnské pobočky ČPdS, Mgr. Miroslava Janíka, Ph.D., vás zveme na obnovené interdisciplinární setkávání, které tradičně pořádá brněnská pobočka ČPdS ve spolupráci s prof. Vlastimilem Švecem (Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU). Téma stálého interdisciplinárního semináře k profesím a profesní přípravě je "Specifika profese logopeda v pozici ředitele". Jako host vystoupí Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., který poskytne zkušenosti z praxe ředitele na základní a mateřské škole logopedické a nabídne zajímavé podněty pro následnou diskusi. Interdisciplinární seminář se koná 29. 11. 2022 od 15:00 v zasedací místnosti Institutu výzkumu školního vzdělávání (PdF MU, Brno, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, místnost 79). Pokud máte zájem připojit se ať již v roli pozorovatele či aktivního účastníka, dejte vědět na emailovou adresu: mjanik@ped.muni.cz

 

Oborové didaktiky: inventura p(o) velké přestávce

05. 10. 2022 – Zveme vás na oborovědidaktickou konferenci, která se koná 15. 12. 2022 od 10:00 do 16:00 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Téma konference je "Oborové didaktiky: inventura p(o) velké přestávce". Konference je připravována s cílem ohlédnout se za oborovědidaktickými aktivitami realizovanými v průběhu doznívající pandemie nemoci covid-19 a obnovit setkávání nad aktuálními oborovědidaktickými tématy. V dopoledním plénu zaznějí 4 vyžádané referáty:

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.: „Oborové didaktiky p(o) velké přestávce – několik poznámek úvodem“

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.: „STEM – nová oborová didaktika na obzoru nebo výzva pro užší spolupráci?“

Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D. a doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.: „Vzdělávací cíle integrovaných a mezipředmětových úloh - nové výzvy pro oborové didaktiky“

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. a doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.: „Didaktika cizích jazyků - nové výzvy pro výzkum i praxi“.


Odpoledne nabídne Inventarizační zprávy:

Monika Černá a Irena Reimannová: "Integrující role oborové didaktiky v rámci klinické praxe"

Petra Fuková: "Online výuka němčiny na vybraných českých školách"

Pavlína Mažáčová: "Humanitní vědy dokořán"

Lucie Jakubcová Hajdušková: "Otevřená forma a emancipace: Inkluze a kolaborace v tvůrčích oborech"

Patricie Bezděková: "Intuitivní pedagogické přístupy výtvarných umělců jako inspirační zdroj pro výuku výtvarné výchovy"

Veronika Rodová: "Metoda živých obrazů v online prostoru"

Alena Nohavová: "Jak pracovat s modelem hloubkové struktury v analýzách pedagogických situací?"

Růžena Blažková: "15 pohledů na školskou matematiku – představení knihy Františka Kuřiny a Nadi Vondrové"

Eva Nováková: "Projekt „nadaný prvňáček“ – identifikace a rozvoj dětí s nadáním na matematiku"

Eva Minaříková: "Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v matematice a přírodních vědách"

Kateřina Trčková: "Co nám Covid vzal, aneb co nám Covid dal?"

Miroslav Janík: "Brněnská pobočka ČPdS po přestávce"


Program je zveřejňen na DiViWebu: http://didacticaviva.ped.muni.cz/images/OD22p.pdf

 

Zážitková pedagogika v edukačních a sociálních souvislostech

07. 09. 2022 – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra pořádá 3. 11. 2022 šestý ročník konference Zážitková pedagogika v edukačních a sociálních souvislostech. Konference se koná pod záštitou České pedagogické společnosti (Sekce pedagogiky volného času), Asociace vysokoškolských poradců a Českomoravské psychologické společnosti a ve spolupráci s European Network of Sports Academies. Bližší informace na: https://vstvs.palestra.cz/mezinarodni-vedecka-konference-zazitkova-pedagogika-v-edukacnich-a-spolecenskych-souvislostech

 

Sjezd České pedagogické společnosti 17. 3. 2022

07. 03. 2022 – Zveme všechny členky a členy České pedagogické společnosti na sjezd Společnosti, který proběhne on-line formou dne 17. března v čase od 14.30 do cca 17.00. Odkaz na registrační formulář je k dispozici níže.

Registrace na Sjezd ČPdS 17. 3. 2022 (formulář)

 

Registrace na Shromáždění ČPdS dne 13. ledna 2022

29. 12. 2021 – Dne 13. ledna 2022 se uskuteční online Shromáždění České pedagogické společnosti, na které jsou srdečně zváni všichni členové Společnosti, současní i bývalí, i zájemci o členství z řad učitelů a dalších pedagogických pracovníků všech stupňů škol a univerzitních pracovišť (nejen fakult připravujících učitele). Na setkání bychom rádi otevřeli všechna důležitá témata vztahující se k fungování Společnosti po roce 2021, a to dle následujícího harmonogramu:

13:00 - 15:00 Blok 1: Plenární setkání s úvodním referátem
15:15 - 16:00 Blok 2: Strukturovaná diskuse ve virtuálních místnostech dle regionálních poboček Společnosti
16:00 - 16:45 Blok 3: Strukturovaná diskuse ve virtuálních místnostech dle diskusních témat
17:00 - 18:00 Blok 4: Plenární shrnující diskuse, závěr, výhled na březnový Sjezd společnosti.

Shromáždění proběhne v prostředí MS Teams.
Registrovat na akci bude možné v období 1. - 11. 1. 2022.
Registrovaní účastníci obdrží ve dnech předcházejících akci odkaz k připojení a další materiály.

 

Rezervujte si dva termíny!

15. 10. 2021 – Vážené členky a vážení členové České pedagogické společnosti,

v rámci restartu činnosti Společnosti připravujeme dvě setkání členské základny, na která bychom Vás rádi pozvali. Ve čtvrtek 13. ledna 2022 proběhne v odpoledních hodinách otevřené (on-line) setkání nejen členek a členů Společnosti, ale i jejích příznivců z řad učitelů všech stupňů škol a dalších pedagogických pracovníků, na kterém bychom rádi vedli diskusi nad principy fungování Společnosti, nad její další odbornou orientací, a také nad možnostmi zavedení změn některých vnitřních procesů. Druhým setkáním bude volební sjezd Společnosti, který byl Hlavním výborem svolán na čtvrtek 17. března 2022, a na kterém budou případné změny stanov Společnosti diskutovány a schvalovány členskou základnou Společnosti. Podrobnosti k oběma připravovaným setkáním budou průběžně zveřejňovány na webu Společnosti. Podkladové informace k lednové diskusi budou na tomto místě zveřejněny do konce listopadu 2021.

Za Hlavní výbor ČPdS – Petr Najvar, předseda

 

Ochromení činnosti ČPdS v letech 2020 a 2021

25. 09. 2021 – Vážené členky, vážení členové, činnost České pedagogické společnosti byla v uplynulých měsících ochromena opatřeními proti šíření nemoci covid-19, a to v různé míře na všech pobočkách Společnosti. Vydávání časopisu Pedagogická orientace je z organizačních důvodů zatíženo zpožděním, za které se omlouváme, a na jehož odstranění pracujeme. Z výše uvedených důvodů nebyly realizovány ani konference v letech 2020 a 2021.