Česká pedagogická společnost

Pobočka - Brno

 

Předseda: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
Škola: Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Ústav pedagogických věd
Adresa:

Arna Nováka 1, 602 00 Brno

hlouskov@phil.muni.cz

 

seznam členů pobočky