Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

SJEZD ČPdS a VOLBY 2017

01. 03. 2017 – Ve čtvrtek 16. března v podvečer proběhne v Olomouci v rámci konference Škola pro všechny Sjezd České pedagogické společnosti, jehož součástí jsou i volby nového výboru. V minulých měsících již zvolily pobočky své předsedy, kteří se stávají členy hlavního výboru, nyní probíhají volby členů výboru. Každý člen ČPdS obdrží volební lístek, na kterém může zvolit 6 členů hlavního výboru. Volební lístky očekávejte od předsedů poboček, pověřených kolegů, nebo poštou. KANDIDÁTKA a POKYNY K VOLBÁM.

 

Konference DÍTĚ – DĚTSTVÍ – ŠKOLA

30. 09. 2016 – Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie – Výzkum a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky pořádají 16.–18. listopadu 2016 ve Velkých Bílovicích volné pokračování cyklu mezinárodních vědeckých střetnutí Cesty demokracie ve výchově a vzdělávání XV. pod názvem DÍTĚ – DĚTSTVÍ – ŠKOLA. Informace o konferenci naleznete ZDE.

 

Aktuální právní otázky českého školství

19. 07. 2016 – Sympozium Aktuální právní otázky české školství proběhne ve čtvrtek 22. září 2016 od 9 do 14 hodin v pražském hotelu Olšanka. Přihláška zde.

 

Konference Sport a zážitková pedagogika 2016

24. 06. 2016 – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Śląskim – Katowice a Vysokou školou zdravotnickou, o.p.s. v Praze pořádá 20. října 2016 již 3. ročník mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika na téma Sport a zážitková pedagogika. Podrobné informace o konferenci naleznete zde.

 

Konference o výchově ve volném čase

27. 05. 2016 – Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Vás zve na 12. konferenci o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti, kterou pořádá ve spolupráci s nově vzniklou sekcí České pedagogické společnosti pro pedagogiku volného času a Asociací vzdělavatelů pedagogů volného času. Informace o konferenci naleznete ZDE.

 

Všechny aktuality