Česká pedagogická společnost

© Verevalen 2012
Česká pedagogická společnost

AKTUALITY

Aktuální právní otázky českého školství

19. 07. 2016 – Sympozium Aktuální právní otázky české školství proběhne ve čtvrtek 22. září 2016 od 9 do 14 hodin v pražském hotelu Olšanka. Přihláška zde.

Konference Sport a zážitková pedagogika 2016

24. 06. 2016 – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Śląskim – Katowice a Vysokou školou zdravotnickou, o.p.s. v Praze pořádá 20. října 2016 již 3. ročník mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika na téma Sport a zážitková pedagogika. Podrobné informace o konferenci naleznete ZDE.

Všechny aktuality

O SPOLEČNOSTI

Určení společnosti

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

Orgány společnosti

Nejvyšším orgánem je sjezd, konaný jednou za 2 roky, který volí některé členy do hlavního výboru. Funkcionáři hlavního výboru řídí společnost podle doporučení sjezdu. Regionálně je společnost rozdělena do poboček, jejichž vedoucí jsou zastoupeni v hlavním výboru.

Aktivity společnosti

Společnost vydává časopis Pedagogická orientace, zaměřený na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školské politiky a přípravy budoucích učitelů.

Pedagogická společnost pořádá konference zabývající aktuálními tématy výchovy a vzdělávání v naší zemi.

Podrobnější informace naleznete ve stanovách ČPdS.

Pedagogická společnost udržuje internetové stránky na adrese http://www.cpds.cz/ – na této adrese se právě nacházíte.

Jak se stát členem společnosti?

Přihlášení můžete provést jedním z následujících způsobů:

  • Kontaktujte předsedu pobočky, kterou máte nejblíže.
  • Zkuste přihlašovací formulář
  • Zatelefonujte nebo napište na sekretariát společnosti (potřebné údaje jsou uvedeny na stránce výboru).
  • Pošlete zprávu elektronickou poštou na adresu sekretar@cpds.cz.

Můžete se podílet na činnosti poboček, budete automaticky dostávat odborný časopis Pedagogická orientace a můžete se účastnit dalších aktivit společnosti. Jedinou povinností je uhradit roční členský příspěvek, jehož výši upravuje sjezd společnosti.


Návrhy, náměty a připomínky k této stránce posílejte na sekretariát společnosti.


Odkaz na tyto stránky můžete najít i na ATLAS WebArchiv - archiv českého webu