Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Konference ČPdS 2017: Škola pro všechny

07. 02. 2017 – Zveme Vás na konferenci Škola pro všechny aneb
Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách, která se koná na
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 16. - 17. 3. 2017. Podrobné informace o konferenci najdete v sekci AKTIVITY.

 

Odešel profesor Zdeněk Helus (1935–2016)

15. 12. 2016 – Ve čtvrtek 27. října 2016 nás navždy opustil prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., nestor české pedagogické psychologie, významný představitel vzdělávací politiky a čestný člen České pedagogické společnosti. Od roku 1990 byl profesorem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, přes dvacet let byl členem jejího vedení a v letech 1994–2000 vykonával funkci děkana. Dílo profesora Heluse zasahuje do řady oblastí pedagogické a sociální psychologie, zabýval se mj. výzkumem socializace osobnosti, formováním časových perspektiv osobnosti, preferenčními postoji učitelů k žákům či osobnostně orientovaným přístupem k dítěti. Významná je též jeho práce v oblasti organizace vzdělávání a koncepční činnost při přípravě učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Profesor Helus je autorem mnoha vědeckých publikací časopiseckých i knižních, oblibu si získaly též jeho učebnice psychologie pro střední i vysoké školy. Za svou práci byl profesor Helus mnohokrát vyznamenán, a to nejen fakultami a univerzitami, ale též Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo Hlávkovou nadací.
celý text ke stažení

 

Konference DÍTĚ – DĚTSTVÍ – ŠKOLA

30. 09. 2016 – Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie – Výzkum a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky pořádají 16.–18. listopadu 2016 ve Velkých Bílovicích volné pokračování cyklu mezinárodních vědeckých střetnutí Cesty demokracie ve výchově a vzdělávání XV. pod názvem DÍTĚ – DĚTSTVÍ – ŠKOLA. Informace o konferenci naleznete ZDE.

 

Aktuální právní otázky českého školství

19. 07. 2016 – Sympozium Aktuální právní otázky české školství proběhne ve čtvrtek 22. září 2016 od 9 do 14 hodin v pražském hotelu Olšanka. Přihláška zde.

 

Konference Sport a zážitková pedagogika 2016

24. 06. 2016 – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Śląskim – Katowice a Vysokou školou zdravotnickou, o.p.s. v Praze pořádá 20. října 2016 již 3. ročník mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika na téma Sport a zážitková pedagogika. Podrobné informace o konferenci naleznete zde.

 

Všechny aktuality