Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Stálý interdiscipliární seminář k profesím a profesní přípravě

01. 11. 2018 – Brněnská pobočka je i v akademickém roce 2018/2019 spolupořadatelem (spolu s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity) Stálého interdisciplinárního semináře k profesím a profesní přípravě. Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na webu IVŠV (https://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/idp/idp_cyklus3.pdf).

 

Pozvánka na mezinárodní konferenci

13. 09. 2018 – Jménem Slovenskej pedagogickej spoločnosti vás srdečně zveme na mezinárodní vědeckou konferenci

„Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy“

která se uskuteční dne 29. 11. 2018 (čtvrtek) v rámci „Týždňa celoživotného učenia“ v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (Gondova 2).


Důležité informace:

- do 1. 10. 2018 - termín odeslání přihlášky na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5ZV-BguwCckhEblvSTENJJ9Gc-1vOClv1uZWmDQaUvKQ0A/viewform

- pozvánka s harmonogramem a pokyny pro aktivní účastníky konference jsou k dispozici na https://spaeds.sk/2018/09/10/perspektivy-rozvoja-pedagogiky-a-andragogiky-v-sr-a-medzinarodna-vedecka-konferencia-v-bratislave-29-11-2018/


Další důležité informace též najdete na:

https://www.tcu.sk/

 

Všechny aktuality