Česká pedagogická společnost

Pobočka - Hradec Králové

 

Předseda: Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Škola: Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Katedra sociální pedagogiky
Adresa:

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

iva.junova@uhk.cz

 

seznam členů pobočky