Česká pedagogická společnost

Pobočka - Olomouc

 

Předseda: doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Katedra technické a informační výchovy
Adresa:

Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

j.dostal@upol.cz

https://www.pdf.upol.cz/ktiv/katedra/cpds-pobocka-olomouc/

 

seznam členů pobočky