Česká pedagogická společnost

Konference 2014

 

U příležitosti 50. výročí svého založení pořádá Česká pedagogická společnost
v rámci Dnů Komenského konferenci

Současná škola – „dílna lidskosti“?

Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského
27.–28. března 2014

 

 

Program Vědecký a organizační výbor
Hlavní referáty Témata sekcí
Organizační informace Pokyny pro autory příspěvků
Přihláška  

 

 

 

logolink