Česká pedagogická společnost

Pobočka - Opava

 

Předseda: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Škola: Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik
Adresa:

Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava

martin.kaleja@fvp.slu.cz

 

seznam členů pobočky