Česká pedagogická společnost

Sjezd České pedagogické společnosti v roce 2003

Sjezd České pedagogické společnosti se konal 15. ledna 2003 ve 12:00 hodin na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Sjezd volil členy Hlavního výboru. Členům České pedagogické společnosti byly doručeny hlasovací lístky, které poslali poštou na sekretariát společnosti, nebo je použili prezenčně přímo na Sjezdu společnosti.

Předseda České pedagogické společnosti, prof. Švec, přednesl zprávu o činnosti společnosti za roky 2001 a 2002. Tato zpráva byla přítomnými účastníky sjezdu jednomyslně schválena.

Dále byla přednesena zpráva o hospodaření a revizní zpráva. Obě zprávy byly rovněž jednomyslně sjezdem schváleny.

V následující diskusi padlo mnoho podnětných myšlenek týkajících se zejména rozvíjení činnosti a členské základny společnosti, publikace výsledků a zajímavých projektů, elektronické prezentace společnosti na Internetu a dalších otázek života společnosti.

Na základě jednání Sjezdu byla zakoupena internetová doména 2. úrovně s názvem cpds a veškeré internetové kontakty byly na tuto doménu převedeny. Starší adresa je souběžně stále funkční.